โปเกม่อน ภาค 3 โจโตลีก Pokemon Season 3 The Johto Journeys EP.1-41 (119-159)

โปเกม่อน ภาค 3 โจโตลีก Pokemon Season 3 The Johto Journeys EP.1-41 (119-159)

Pokemon S3 ตอนที่ 1 [ep119]

Pokemon S3 ตอนที่ 2 [ep120]

Pokemon S3 ตอนที่ 3 [ep121]

Pokemon S3 ตอนที่ 4 [ep122]

Pokemon S3 ตอนที่ 5 [ep123]

Pokemon S3 ตอนที่ 6 [ep124]

Pokemon S3 ตอนที่ 7 [ep125]

Pokemon S3 ตอนที่ 8 [ep126]

Pokemon S3 ตอนที่ 9 [ep127]

Pokemon S3 ตอนที่ 10 [ep128]

Pokemon S3 ตอนที่ 11 [ep129]

Pokemon S3 ตอนที่ 12 [ep130]

Pokemon S3 ตอนที่ 13 [ep131]

Pokemon S3 ตอนที่ 14 [ep132]

Pokemon S3 ตอนที่ 15 [ep133]

Pokemon S3 ตอนที่ 16 [ep134]

Pokemon S3 ตอนที่ 17 [ep135]

Pokemon S3 ตอนที่ 18 [ep136]

Pokemon S3 ตอนที่ 19 [ep137]

Pokemon S3 ตอนที่ 20 [ep138]

Pokemon S3 ตอนที่ 21 [ep139]

Pokemon S3 ตอนที่ 22 [ep140]

Pokemon S3 ตอนที่ 23 [ep141]

Pokemon S3 ตอนที่ 24 [ep142]

Pokemon S3 ตอนที่ 25 [ep143]

Pokemon S4 ตอนที่ 26 [ep144]

Pokemon S4 ตอนที่ 27 [ep145]

Pokemon S4 ตอนที่ 28 [ep146]

Pokemon S4 ตอนที่ 29 [ep147]

Pokemon S4 ตอนที่ 30 [ep148]

Pokemon S4 ตอนที่ 31 [ep149]

Pokemon S4 ตอนที่ 32 [ep150]

Pokemon S4 ตอนที่ 33 [ep151]

Pokemon S4 ตอนที่ 34 [ep152]

Pokemon S4 ตอนที่ 35 [ep153]

Pokemon S4 ตอนที่ 36 [ep154]

Pokemon S4 ตอนที่ 37 [ep155]

Pokemon S4 ตอนที่ 38 [ep156]

Pokemon S4 ตอนที่ 39 [ep157]

Pokemon S4 ตอนที่ 40 [ep158]

Pokemon S4 ตอนที่ 41 [ep159]